Kapten Kullings flygarKarriär

Jag har skrivit den här flyghistoriska boken som ett ”testamente” för eftervärlden. Det behöver inte gå många år innan kommande generationer inte har en aning om vad morfar gjorde i sitt aktiva liv och vad han tänkte och kände.

Detta är i första hand flyghistoria och att man kan lyckas nå sina drömmars mål – även om man tror att ett visst mål är ouppnåeligt.

Staffan blev bland annat pilot på J 35 Draken och uppvisningsflygare. Sedan blev det många fantastiska år som trafikflygare på SAS.

Birgitta Kulling
Författare

250 kr + frakt

Sagt om boken

1950-talet var något av en glansperiod för svenskt flyg. Propellerdriften hade då nått sin yttersta prestandagräns och reaktionsmotorn –  eller jetmotorn som vi säger idag – introducerades på bred front, både inom militärflyget och civilflyget. SAS var ett av de första flygbolagen i Europa som gick in för den nya tekniken med den revolutionerande Caravelle. Flygvapnet var ett av det starkaste i världen med 18 flottiljer och över 1000 krigsflygplan i främsta linjen! På himlen avtecknades sig krumelurerna av jaktflygplanens kondensationsslingor när de övade luftstrid. Båtfolket hukade sig när attackflygplanen rusade fram på bara några meters höjd över vågtopparna. Inte undra på att många unga grabbar drömde om ett liv som flygare. För det flesta stannade drömmen vid just en dröm, för ett fåtal blev drömmen verklighet. En av dessa får var Staffan Kulling, om vilken denna bok handlar.

Boken skänker insikter i hur det var i Flygvapnet när det var som störst och bäst. Flygglädjen, glädjestunderna men också smärtan i att förlora kamrater i flygolyckor. Olika flygplanstyper och allehanda flygvapenprofiler passerar revy. Efter huvudpersonens övergång till trafikflyget och SAS följde en omväxlande tid, såväl i bokstavlig som i överförd bemärkelse. Inge minst när den karismatiske Jan Carlzon trädde in på scenen och genomförde stora och gagnande förändringar. Förutom en skildring av Staffan Kullings liv är boken också en flyghistorisk resumé över en spännande period i svenskt flygs utveckling.

Lennart Berns
Flygofficer och flygjournalist

”Morfar – det här måste du skriva ned – alla dina flygarhistorier”. Och med hjälp av sin Birgitta gjorde Staffan Kulling det, till glädje för barnbarnet Martin, men också för oss alla andra. Särskilt roligt är det förstås för mig, son till en flygofficer som tjänstgjorde en halv generation före Staffan. Det är så mycket jag känner igen från min egen pappas historier. Men även som ”Frequent Flyer” känns det spännande att få se in i – och bortom – cockpit.

Det finns mycket att lära av ”Kapten Kullings flygarkarriär”, exemplevis:

  • man måste inte vara världskändis för att ha intressanta, roliga och värdefulla saker att berätta;
  • man måste inte vara litteraturpristagare för att skriva ned och publicera dem;
  • livet blir inte alltid som man tänkt; det kan ta oväntade svängar – och bli hur fantastiskt som helst för den som har förmågan att ta vara på chanserna och viljan att vara tacksam för dem.

Den här boken handlar mycket om ett flygarliv som officer och trafikpilot. Mer i skymundan kommer maskiningenjören, entreprenören som driver restaurang, fastighetsmäklaren, byggnadsinspektören och familjefadern Staffan Kulling. Kan man hoppas på en fortsättning?

Sten Ström,
Egen företagare