Får jag inte Carl Conrad gifter jag mig aldrig

År 1886 säljs sonen Gustav, 5 år, på auktion till lägstbjudande. Vad kände och tänkte en liten övergiven pojke där han satt ensam på Alvarsstäppen och vaktade får?

Visst är det fantastiskt spännande att titta tillbaka till tidigare århundraden? Hur hade våra gamla släktingar det? Hur såg vardagen ut? De levde ett helt annat liv utan bekvämligheter och nyhetsflöden. De älskade varandra, födde många barn, dog oftast i alltför ung ålder i olika epidemier. De slet hårt på sina små gårdar för att få ihop till livets nödtorft. Kyrkan hade stor betydelse och vidskepligheten var stor. I min dokumentärroman, som börjar i mitten av 1800-talet får Du följa Hedvig, Carl Conrad, deras kärlekshistoria och liv. De var bördiga från gårdar i Kråksmåla och Bölemåla i Småland. Gården Kråksmåla nr 1 gav inte försörjning till familjen utan de sökte sig till Öland. Från att ha varit fri bonde blev Carl Conrad arrendator på en kronogård i Vicklebytrakten.

Här inträffar stor dramatik, som jag inte vill avslöja i denna enkla presentation. Hedvig och Gustav får sju söner, varav den yngste döptes till Fritiof Gustav. Vi får följa de olika sönernas idoga kamp för att hitta sin försörjning. Den äldste brodern, Vitalis Karnell, blev efter 15 års studier i Uppsala kyrkoherde i Karesuando och omtyckt samepräst.

Mot alla odds lyckades det också bra för lille Gustav. Han hamnade i Jönköping, där han fick skolutbildning. hans svåra umbäranden under barndomen resulterade i att han skrev tankeväckande naturlyriska dikter, som finns samlade i denna bok. Dessutom finns ett kapitel, som är Gustavs egna dagboksanteckningar från 1904 till första världskrigets slut under parollen ”Man bör alltid inordna politiken under fredstiden och moralen” (16 oktober 1905). Ett unikt material.

Boken är ett dokumentärhistoriskt arbete, som det har tagit lång tid att utföra. När jag har skrivit har jag oftast sett händelserna som filmscener. Det har varit intressant att ha fått umgås med min farfars far och mor och övriga släktingar. Jag känner stor ömhet för dem. Och nu berättar jag för er andra.

Birgitta Kulling
Författare

350 kr + frakt

Sagt om boken

Omständigheter formar oss och formas av oss.

Birgitta Kulling skriver med en nutidsmänniskas perspektiv om släktens historia insatt i ett större sammanhang. Ibland blir det anakronistiskt men hon visar på sådant som är gemensamt för olika människor under skilda villkor liksom på gemenskapens och förhoppningarnas kraft.

Allt gott och lycka till! Jag var glad över att ha fått läsa och blev mycket berörd av delar av vad du skrivit.

Anders Wejryd
Ärkebiskop Emeritus

Boken inleds med berättelsen i romanform om Hedvig och Carl Conrad, som på 1860-talet övertar hans ärvda jordbruk i Kråksmåla. Den magra jorden får dem att flytta till Öland, men dåliga skördar bryter ner deras tillvaro och arrendet släpar efter. När sjunde sonen bara är några år gammal blir modern långvarigt sjuk och avlider. Den gamla skulden för med sig konkurs. Fadern och en som emigrerar. Yngste sonen Gustav säljs på auktion till lägstbjudande och hamnar i ett fosterhem. Hur ska det går för Gustav?

Birgitta Kulling berättar om sin farfars far och mor och deras familj med Hedvig i centrum – men också om sin farfar Gustav och farmor Ulla. Hon levandegör de olika individerna, skilda händelser och miljöer i Kråksmåla, Öland och Jönköping. Boken har fem delar, en dokumentärroman där fiktion och fakta blandas, Gustav Karnells dikter och hans dagbok (1904 – 1918), amerikabreven och släktberättelsen med fakta om en bondesläkt i östra Småland. Det har blivit en lyckad blandning av fiktion och fakta där även dagbokssidorna förmedlar en intressant tidsbild.

Irma Ridbäck
Bibliotekarie