Entreprenörskap – eller var det bara tur?

I år är det 40-årigt födelsedagskalas för vårt företag Staffansgården AB. Egentligen fyller vi 44 år. Vi startade redan 1973 i källaren med företaget Lilla Konstsmedjan. Det är en lång tid i en människas yrkesverksamma liv. Har jag lärt mig någonting? Ja, naturligtvis har jag gjort det! Erfarenheterna har jag arbetat ihop i en snårskog med många snubbeltrådar.

Den största anledningen till att jag har skrivit denna bok är att jag av hjärtat vill dela med mig av mina erfarenheter. Jag är en genuin småföretagare. Egentligen inte det heller – nu kallas man ¨microföretagare¨.

Det finns en stor glädje i att driva företag. Att ha nära mellan idé, beslut och genomförande är djupt engagerande för hela min person. Det handlar inte i första hand om att förtjäna de stora pengarna utan om drivkraften att sjösätta och lyckas med sina idéer.

Välkommen att följa min resa som entreprenör och företagare.

Birgitta Kulling
Författare

350 kr + frakt

Sagt om boken

En fascinerande berättelse om författarens 44 år som framgångsrik företagare och entreprenör. Att ha drivkraften och förmågan att lyckas med utmaningen att starta en serie av företag och utveckla dessa verksamheter med alla de utmaningar som dyker upp under en sådan process visar på ett sant entreprenörskap.

Det lyckosamma utfallet är inte minst ett resultat av förmågan att kunna se behovet av renodling för att få focus på den senaste affärsidéen och att framgångsrikt genomföra avyttringen av de man tappat entusiasmen för.

Boken innehåller en strukturerad analys av vad som är viktigt att som nyföretagare ha focus på och utgör därför en utmärkt lärobok för blivande entreprenörer! Frågan i rubriken, – var det bara tur – är retorisk och besvaras med att ett noggrant analytiskt och väl planerat agerande är förutsättningen för att lyckas med den svåra utmaningen som väntar på alla entusiastiska Entreprenörer.

Gösta Viking
Direktör

Nej – det var nog inte bara tur! Birgitta Kulling beskriver här sitt liv som entreprenör och företagare där personlig omsorg, kunskap och aktivitet är hennes ledord. Ett varmt hjärta för människor vill jag lägga till. Ett intensivt 44-årigt yrkesliv skildras med frisk blandning av livfulla minnen, företagarråd och reflektioner.

Med ett öppet sinne för möjligheter skapar Birgitta Kulling uppskattade verksamheter i olika delar inom servicebranschen. Den som har mod – energi – uthållighet ser att ta vara på de chanser som dyker upp. Så hjälper man turen på traven! Detta är en bok med inspiration för den som vill starta nytt, byta bana eller bara minnas hur livet och företagande kan utvecklas – nu med ett uppländskt perspektiv!

Anders Lundwall
VD för Handelskammaren i Uppsala län 1997-2005
Vice VD för Handelskammaren i Stockholm och Uppsala 2006-2012
Alltid upplänning !