En svunnen tid

Minnesbilder från Sjuksköterskeutbildningen i Uppsala 1960 – 1964

Vi neg och teg och knöt näven i fickan.

Boken ”EN SVUNNEN TID” är skriven för att bevara en del av vår kvinnohistoria. Boken beskriver utbildningen till sjuksköterska på Akademiska Sjukhuset i Uppsala under tiden 1960 – 1964. Unga människor idag kan säkert inte föreställa sig att det kunde gå till så här under en yrkesutbildning.

Jag var 18 år när jag började som provelev. Det var bra att få mat och husrum och att direkt tillhöra ett kamratgäng, när man kom ny till Uppsala. Vi tillhörde personalstaten och arbetade praktiskt ute på avdelningarna omväxlande med läkarföreläsningar. Vi lärde oss yrket från grunden.

Birgitta Kulling
Författare & leg Sjuksköterska

200 kr + frakt

Sagt om boken

”En svunnen tid” innehåller ett stycke kvinnohistoria som måste berättas, en bild av en kvinnoutbildning med stränga regler och kontroller och av ett hierarkiskt sjukvårdssystem där den färdigutbildade sjuksköterskan – då alltid en kvinna – skulle arbeta.

Boken är också en tidsskildring. Det var inte så länge sedan egentligen men sjukvården, utbildningssystemen och samhället i stort har utvecklats och förändrats kraftigt sedan dess.

Boken skildrar upplevelser, glädje och svårigheter samt en vänskap som för många blev livslång. Som läsare rycks man med av engagemanget och livfullheten i skildringarna.

Ann-Cathrine Haglund
Landshövding Malmöhus län 1993 – 96, Uppsala län 1997 – 2002

En svunnen tid… ja, det är precis så det känns. När jag som sjuksköterskestudent, inte elev, det var mycket noga med det, 2003 kom in i sjuksköterskans värld var denna något helt annat än 40 år tidigare. Ett jobb fyllt av stress och känsla av otillräcklighet samt mycket medicinsk teknik.

Mycket har blivit bättre på dessa 50 år då det gäller t ex hierarki. Ingen skulle någonsin niga för en läkare idag. Den tid som fanns för omvårdnaden av patienten då finns inte idag.

Omvårdnaden tycks ofta få stå tillbaka för det medicinska samtidigt som ämnet omvårdnad bivit legitimt inom universitetets värld. Detta är sjuksköterskans ok idag – att hitta en balans mellan medicin och omvårdnad för patientens bästa. Att då lära sig om sin historia är nödvändigt. Jag hoppas därför att fler läser ”En svunnen tid” för att ta steg framåt i rätt riktning. Alla är vi j någon gång patienter.

Johanna Hedström
Leg. sjuksköterska 2006 och leg. barnmorska 2008

Till flydda tider…
Från sjuksköterskeutbildningen i Uppsala presenterar en kamratgrupp minnen från sin utbildning åren 1960 – 64. Miljön är en internatskola med strikta regler och kontroll av alltifrån skoputs och klädedräkt till granskning av uppvaktande kavaljerer.

Teori varvas med praktik på sjukhusets vårdavdelningar, där man underordnas handledare av olika slag och möter sina första patienter. Egna förväntningar och upplevelser skildras livfullt och levande med många muntra och någon gång sorgesamma episoder.

Kamratskapet är en sammanhållande kraft, som bär genom motigheter och bekymmer och som bidrar till att man mognar som människa och växer in i sin yrkesroll. Som examinerad sjuksköterska går man med glädje och förväntan ut i livet.

Nils-Johan Höglund
Läkare UAS 1957 – 62