Tävlingen är avslutad

Nedan hittar du de rätta svaren på frågorna i vår tävling på Bokmässan i Göteborg.

1. Vad är ett pantbrev?

Inskrivning i fastighet

Bevis på att inskrivning har skett

Kvitto på att Du är skyldig pengar

2. När är ett köpekontrakt på en fastighet giltigt?

Muntlig utfästelse om köp

Säljaren har skrivit på kontraktet

Både Köpare och Säljare har skrivit på kontraktet.

Formkraven är uppfyllda (Köpeskilling angiven, Säljare & Köpare undertecknar en skriftlig handling, Överlåtelseförklaring).

3. Vad betyder typkoden 220 på en fastighet

Fastighet bebyggd med hus för högst två familjer för permanentboende

Fastighet bebyggd med fritidshus för högst två familjer

4. Hur länge har en säljare ansvar för sin försålda fastighet avseende dolda fel?

2 år

5 år

10 år

5. Hur länge har en besiktningsman ansvar för sin besiktning?

1 år

2 år

3 år

6. Du har köpt och bor i en bostadsrättslägenhet - vad innebär det?

Du äger lägenheten

Du äger rätten att bo i lägenheten

Du hyr lägenheten av bostadsrättsföreningen

7. Vad händer om du bryter ett köpekontrakt som köpare?

Du mister hela handpenningen

Den ekonomiska skada Du orsakat säljaren regleras ur handpenningen om den inte räcker får du lägga till det faktiska skadebeloppet.

Du har rätt att bryta ett köpekontrakt inom 7 dagar

8. Du har lagt högsta budet i samband med en budgivning på en fastighet

Måste säljaren då sälja till dig?

Kan säljaren välja en annan köpare som lagt ett lägre bud?

Kan säljaren helt avstå från att sälja?

9. Du är missnöjd med mäklartjänsten - varthän vänder du dig?

Polisen

Konsumentombudsmannen

Fastighetsmäklarnämnden

10. Vad är ett ”dolt fel” i en fastighet?

En matta lagd över en skada i parkettgolvet?

Ett fel som man vid noggrann undersökning inte kan upptäcka och som säljaren inte känner till

Kylskåpet fungerar inte vid inflyttningen