Recension i Bibliotekstjänst

Följande recension finns i Bibliotekstjänst(BTJ)häfte 19, 2010Att sälja eller köpa bostad är ofta den enskilt största affären en person gör i sitt liv och även om alltfler byter bostad allt oftare blir det inte alltid enklare. Personlig försäljning av detta slag handlar om att kunna skapa, hantera och utveckla relationer med och mellan människor.
Som säljarens ombud står mäklaren och det krävs inte sällan stora ansträngningar för att ena parterna.
Birgitta Kulling - med många år som mäklare och företagare - relaterar ett 25-tal situationer, flertalet med delar av igenkännande för läsaren på ett eller annat sätt. Varje avsnitt avrundas av en sammanfattande "sensmoralruta".
Den potentiella läsekretsen är stor, men kanske ändå viktigast är blivande bostadsköpare eller dito säljare. Boken torde också kunna användas i fastighetsmäklarutbildningar.

- Hasse Anderberg